531 613 226 kontakt@kpvl.pl
Usługi zdalne

PORADY ONLINE

Poprzez formularz zgłoszeniowy proszę o opis sprawy oraz cel jaki chcecie Państwo osiągnąć.

Właściwy dział Kancelarii odpowie na państwa zapytanie podając cenę porady oraz dane do dokonania opłaty. Od chwili potwierdzenia dokonania płatności czas realizacji zlecenia wynosi do 3 dni. Jednakże, w bardziej złożonych sprawach może ono ulec przedłużeniu o czym będziecie Państwo powiadomieni przed dokonaniem opłaty za poradę.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość zadania dodatkowych pytań w celu doprecyzowania przedmiotowej sprawy